Kjære alle sammen!

Vi ønsker velkommen til søndagsmøte, 25.10.20 kl 11.00. Da er det Henning Breivik som deler Guds ord.

Vi gleder oss til å se deg! Og sammen være i tilbedelse og lovprisning, høre Guds ord og dele fellesskap.

Hjertelig velkommen! 🙂

Smittevernreglene:

1. Syke personer med symptomer på Covid-19 får dessverre ikke mulighet til å delta på våre møter i denne tiden. Er noen syke, eller ikke kjenner seg i form, så send/ring beskjed til noen du kjenner slik at menigheten kan gå i forbønn. Og bli hjemme til du kjenner deg frisk.

2. Vi vil ha gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold. Flater og håndtak vil bli gått over med desinfiserende midler før og etter gudstjenesten. Håndsprit vil være tilgjengelig.

3. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.

4. Det vil være 1 meters avstand mellom møtedeltakere. Det vil derfor ikke bli foretatt betjening av bønn med håndspåleggelse. 1 meter regelen gjelder ikke for personer fra samme husstand.

5. Ved ankomst vil det bli foretatt en registrering av alle møtedeltakere med navn og telefonnummer.

6. Vi anbefaler at du gir kollekten og gaven din med Vipps. Men bankterminalen vil også være i bruk. Kontanter bør unngås, men kan gis i kollektbøssen.

Praktisk informasjon:

Det blir ikke gjennomført «streaming» eller «live-sendinger» fra menigheten i perioden framover.

Søndagsmøtene som har blitt streamet den siste tiden ligger ute på menighetens Facebook-side og YouTube-kanal.

Link til Facebook:

https://nb-no.facebook.com/troensliv/

Link til YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCmwdKpR8fXZEDHaD_7muEeA

Dere kommer også inn på menighetens YouTube-side ved å velge “video” på menyen øverst på denne siden, og så velge YouTube-kanal. Tidligere søndagsmøter og undervisninger er lagt ut på menighetens Facebook-side og YouTube-kanal.