Menighetsvisjon

  1. Proklamere og ære Jesus Kristus som Herre.
  2. Være et åndelig hjem for familier og enkeltpersoner.
  3. Utruste mennesker til tjeneste for Herren, så vi kan vinne så mange mennesker for Jesus som mulig.
  4. Være et fornyelses- og vekkelsessenter for Norge, Europa og land i andre verdensdeler.

For å nå denne visjonen legger vi vekt på følgende områder:

Lovsang/tilbedelse: Vi tror at vi er satt inn i et samfunn med Jesus Kristus for å tilbe og opphøye Ham med våre liv. Derfor bruker vi mye tid i våre samlinger til å lovsynge og tilbe Ham. Dette er en nøkkel til å oppleve Guds nærvær og herlighet.

Fellesskap: Vi ønsker en menighet basert på kjærlighet, nærhet og åpenhet. Gjennom husgruppefellesskap og andre former for møter, samlinger og aktiviteter vil vi være et miljø der Jesus Kristus opphøyes og æres.

Tjenester/nådegaver: Herren har en spesiell oppgave for alle Guds barn. Derfor gir Gud nådegaver og tjenester på ulike områder i de forskjellige menneskers liv. Vårt ønske er at hver og en skal vokse og utvikle seg i tjenester og gaver, og bli et lem i funksjon på Kristi kropp.

Bønn: Bønn og forbønner er en forutsetning for et levende menighetsliv. Vi legger derfor stor vekt på at hele menigheten blir ført inn i et fungerende bønneliv. Vi samles derfor regelmessig til bønn og legger stor vekt på forbønnstjenesten i våre samlinger.

Undervisning: Gjennom forkynnelsen og undervisningen av Guds Ord, ønsker vi å utruste de troende så de kan utføre sin tjeneste for Herren. (Ef. 4.11-12). Ved forkynnelsen av Jesus Kristus tror vi at på en stadfestelse av Guds Ord med tegn og under (Mark. 16.20).

Evangelisering: Jesus har sendt oss ut for å vinne verden for Ham. Vi ønsker å være en menighet som er med på å oppfylle denne befalingen fra Jesus. Evangelisering er ikke bare for enkelte, men HELE menigheten evangeliserer gjennom å være et vitne for Ham.