Om oss

Troens Liv Bibelsenter er en selvstendig kristen menighet som ikke er tilknyttet noe kirkesamfunn eller organisasjon. Vi ønsker å være et åndelig hjem for familier og enkeltpersoner. En menighet basert på kjærlighet, nærhet og åpenhet.

Vi tror på Gud, Jesus Kristus(Guds Sønn), den hellige ånd og Guds ord (Bibelen). Vi tror på hans enorme kjærlighet for alle mennesker og vi ønsker å formidle denne kjærligheten til alle. Vi ønsker at hver og en i vår menighet kan bli bedre kjent med og få et personlig forhold til Gud. At vi kan sammen lære å leve for og med ham.

Med åpne hjerter, ønsker vi deg hjertelig velkommen. Vi møtes til gudstjeneste hver søndag, og i ukedagene til andre former for møter, samlinger og aktiviteter som blant annet husgruppefellesskap, lunsj, bønn, etc.

(se programoversikten for tid og sted for hvert møte/event).