Konfirmant våren 2021

Onsdag 2. september starter vi opp med TENTRO, på Troens Liv Bibelsenter Skien.

Tentro er et frikirkelig konfirmasjonsalternativVi bekrefter ikke en barnedåp, men gir heller tenåringene et solid grunnlag for å ta et eget valg. Tentro er et nasjonalt opplegg for frikirker i Norge. Det er åpent for alle og det stilles ingen krav til elevenes kirkebakgrunn eller dåpssyn.

Tentro er et opplegg som tar tak i din hverdag og virkelighet som tenåring, og knytter det opp mot tro. Vi vil legge opp undervisningen på en måte som vi tror kommer til å engasjere deg. Vi vil også ha litt aktiviteter i løpet av året.  Blant annet har vi en leier på Fyresdal leiersted, hvor du treffer tenåringer fra flere fylker. Det er vanligvis årets ”Høydare”! På høsten vil vi også ha en tur til Romania, som vi kommer tilbake til senere med mer info.

Noen av temaene for samlingene er:

  • Bli kjent.
  • En Gud her nede
  • Hvorfor kom Jesus?
  • Speil speil på veggen der – om påvirkning
  • Sex og kjærester – Hva har det med Gud å gjøre?
  • Og mer.

OPPSTART: onsdag 2 September, kl 19:00

Ikke nøl med å kontakte oss på:

TLF: 990 26 346 eller 916 85 771

E.post: jandeila@broadpark.no Eller: anita925_@hotmail.com