Kjære Menighet! (Et brev fra Runar Wold)

Da har Jarl og jeg kommet hjem fra en kort men spennende misjonsreise. Hva Gud gjorde nede i Kenya, vil du få høre mer om senere! Vi opplevde at det var riktig å avbryte misjonsreisen og komme hjem. Selv om vi begge har hjemmekarantene i 14 dager (tom. 31/3), fortsetter vi mer en noen gang å bygge menighet.

Hvem skulle vel ha trodd for bare noen måneder siden, at vårt land, sammen med resten av verden, skulle bli så rystet i sine grunnvoller. For de aller fleste av oss har hverdagen blitt veldig annerledes. Ting som vi har tatt som en selvfølge, er det ikke lenger. Det har vi som menighet også fått erfare. Møtepunktene våre, ble på et øyeblikk borte. Alle samlingene våre måtte innstilles. Og alt skjedde i et forrykende tempo.

En hel verden opplever frykt og angst, usikkerhet og uro. Men midt i denne krisen tror jeg Gud vil komme på banen mer en noen gang. Når alt rundt oss skjelver og skaker, søker mennesker seg til det trygge og sikre.

Og vi som menighet har svaret på disse spørsmålene. Det står så fantastisk i salme 18: «Herren er min klippe, min festning og min redningsmann, min Gud, min klippe, Den jeg tar min tilflukt til, mitt skjold og min frelses horn, min borg.» Salmenes bok SALME 18:3

Tenk at vi kan ta vår tilflukt i salme 91. Be ut og proklamere Jesaja 41:10 over våre liv, våre familier og menighet.

«Frykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.» Jesaja 41:10 NB

Jeg tror det vil bli en tid av oppvåkning i vår nasjon. Et Kairos, et åpent vindu for Gud til berøre landet vårt.

Selv om vi som menighet for øyeblikket ikke kan møtes fysisk, står vi sammen i en ånd og tro, en tro på at visjonen vår skal bli enda mer levende og sterk.

«Stå opp, bli lys! For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går opp over deg. Se, mørke dekker jorden, og det er belgmørke over folkene. Men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal hans herlighet åpenbare seg. Folkeslag skal vandre til ditt lys, og konger til den glans som er gått opp over deg. Løft dine øyne og se deg omkring! De samler seg alle sammen, de kommer til deg. Dine sønner skal komme fra det fjerne, og dine døtre skal bæres på armen. Da skal du se det og stråle av glede, og ditt hjerte skal banke og utvide seg. For havets rikdom skal vende seg til deg, folkenes gods skal komme til deg.» Jesaja 60:1-5 NB

Skien trenger dette lyset. Nasjonen vår trenger et folk som er bærere av Guds herlighet.

La oss minne hverandre på utdypningen av Jes. 60:1 i Amplified Bible: «Stå opp (fra depresjon og sammenbrudd som omstendighetene har holdt deg i – Stige opp til et nytt liv).»

Kjære menighet, jeg er så takknemlig for dere alle! La oss be for hverandre, ringe og melde hverandre, og oppmuntre hverandre i denne tiden. Vi trenger Gud, og vi trenger hverandre. Det er kanskje slik at når alt det vi tar for gitt blir borte, at vi virkelig forstår og setter pris på det vi har sammen.

Jeg gleder meg til at vi igjen kan møtes i menigheten. Synge og lovprise Gud sammen, dele Guds ord og ha felleskap.

Fram til da, vær velsignet i Jesu navn!

Varme hilsener fra pastor Runar