Covid-19 oppdateringer.

Viktig informasjon vedr. nedstengning av Tros- og livssynssamlinger

Kjære menighet, kjære venner!

Fredag 19.mars vedtok formannskapene i Grenlands regionen å innføre statlig regional forskrift, i tråd med nivå 5A, det vil si strengeste nivå av tiltak (på lik linje med Oslo regionen).

Det innebærer at Troens Liv Bibelsenter, dessverre må innstille alle sine møter fra og med lørdag 20.mars Tiltakene varer til og med tirsdag 6.april. Forskriften pålegger oss å holde stengt, med unntak ved begravelser og bisettelser og samtaler mellom representant for tros- og livssynssamfunn og enkelt personer.

Forskriften gir oss heldigvis lov til å kunne gjennomføre digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell.

Derfor starter vi opp igjen de digitale søndagmøtene våre fra og med 21.mars. Møtene vil bli sendt via YouTube og menighetens Facebook side.

Samtidig er det viktig at vi nå løfter blikket og ser framover. Våren er i anmarsj og vi går mot lysere tider. Det kan ikke denne pandemien sette en stopper for. Pandemien kan heller ikke hindre en ny vår i Guds rike. Jeg tror at Gud kommer med en herlig revansj. En ny og sterkere utgytelse av Den Hellige Ånd i blant oss! Et gudsnærvær som berører både frelste og de som ennå ikke har tatt imot Jesus.

Det beste ligger foran oss! Jeg gleder meg til at samfunnet åpnes opp, og vi igjen kan fylle lokalet vårt med så mange mennesker som overhodet mulig!

I mellomtiden ber jeg om at du skal være ved godt mot og god helse. Og at Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare ditt hjerte og dine tanker i Kristus Jesus. (Fillipinerne 4:7)

Husk at Gud tar vare på oss, og vi tar vare på hverandre i denne tiden!

Hilsen

Pastor Runar