Troens Liv Bibelsenter, misjon og hjelpearbeid

Menighetens misjonsarbeid er til dels eget arbeid, dels at vi støtter en rekke andre misjonstjenester, og også hjelpearbeide.

Misjonsansvarlig: Jarl Valebjørg.

OPPDATERING KOMMER SNART...