TLB UNG - Troens Liv Bibelsenter Ungdomsarbeid

I tråd med gjeldende retningslinjer for smittevern, utsetter vi 2021 oppstart. Vi legger ut info på TLB UNG sin Facebook og Instagram om når vi setter i gang igjen. 

Ungdomsarbeidet på Troens Liv Bibelsenter ønsker å:

  • Bygge et ungdomsarbeid der Jesus er i sentrum.
  • Å ha fokus på å bli bedre kjent med Gud og Guds ord gjennom felles møter med lovsang og undervisninger, men også gjennom fellesskap og sosiale aktiviteter.
  • Være et åndelig hjem der ungdommene kan være seg selv, være komfortabel, utvikle seg personlig, utvikle seg åndelig og utvikle sine talenter.
  • Vi ønsker å utruste våre ungdommer til å leve ut det Gud og de (sammen) har på hjertet .

Du er hjertelig velkommen på ungdoms-møter fredager kl 19:00, i  Troens liv bygget. Bli med på en kveld med gode samtaler, latter, lek , god mat, lovsang, Gudsord og masse masse kos.

Snapchat: tlbung eller TLB UNG