Bønn.

Bønnemøter er utsatt inntil videre, på grunn av nye covid-19 restriksjoner.  Men husk at vi kan fortsatt be der vi er. Ring gjerne hverandre, be med og for hverandre. Det er viktig at vi tar godt vare på hverandre, selv om det er på avstand.  Ring gjerne også oss på TLB om du trenger forbønn eller noen å be sammen med.