Kjære alle sammen!

Her kommer litt opplysninger vedrørende oppstart av møter og smittevern:

Nå åpner samfunnet vårt opp mer og mer. Det samme gjelder heldigvis også menigheten vår. Derfor er det en stor glede å kunne ønske velkommen til to møter mandag 1. juni. Formiddagsmøtet kl. 11 og ettermiddagsmøtet kl. 17. Da kommer Willy Dahlskås og skal dele Guds ord. Med spenning og forventning ser vi frem til det.

Det er endel praktiske ting vi må få på plass, når vi i starten bare har lov til å ha inntil 50 personer på møtene. Men ifølge helsenorge.no (sitat) : «Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet.»

Det vil si at vi har ca. 45 ledige passer pr. søndagsmøte.

I utgangspunktet er det dessverre heller ikke da plass til alle. Vi må derfor dele inn menighetens medlemmer i alfabetisk rekkefølge.

Menighetens medlemmer med etternavn som begynner med bokstaven A til og med bokstaven J kommer på formiddagsmøtet kl. 11. Medlemmer med bokstaven K i etternavnet til bokstaven Å, er velkomne til kveldsmøtet kl. 17.

Det vil bli utlevert fortløpende nummerlapper til de som kommer på møtene. Når lapp nr. 50 er levert ut, er det dessverre ikke plass til flere. Håper at alle kan ha en forståelse for den utfordringen.

De som event. ikke får komme inn denne dagen, kan få utlevert et nummer til møtet som kommer uken etter. Da har man sikret seg en reservert plass. Men man må da møte opp senest 10 minutter før møtet starter den dagen, for ikke å miste reservasjonen.

Det vil være to møter (kl 11.00 og kl 17.00) fram til søndag 14. juni. Møtene vil i denne perioden bli gjennomført med den samme alfabetiske inndelingen.

Det vil være søndagsskole på formiddagene kl.11. Da er barnefamiliene velkomne uansett hvilken bokstav en har i etternavnet. Barna registreres på eget ark, og søndagsskolen blir regnet som et eget arrangement. Barna møter opp i uteområdet i barnehagen, og vi er ute uansett vær. Så husk klær etter vær!

Fra og med søndag 21. juni har vi anledning til å ha kun ett møte, da det er åpent for samlinger opptil 200 personer.

Med åpningen vil det også følge med noen smittevernsregler.

Smittevernreglene:

1. Syke personer med symptomer på Covid-19 får dessverre ikke mulighet til å delta på våre møter i denne tiden. Er noen syke, eller ikke kjenner seg i form, så send/ring beskjed til noen du kjenner slik at menigheten kan gå i forbønn. Og bli hjemme til du kjenner deg frisk.

2. Vi vil ha gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold. Flater og håndtak vil bli gått over med desinfiserende midler før og etter gudstjenesten. Håndsprit vil være tilgjengelig. Det vil dessverre ikke bli anledning til håndhilsing.

3. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr. Bare et av toalettene vil være åpne. Vi anbefaler at toalett besøk unngås. Bruk gjennomgangen i kafeterian, opphold deg ikke i dette området.

4. Det vil være 1 meters avstand mellom møtedeltakere. Det vil derfor ikke bli foretatt betjening av bønn med håndspåleggelse. 1 meter regelen gjelder ikke for personer fra samme husstand.

5. Ved ankomst vil det bli foretatt en registrering av alle møtedeltakere med navn og telefonnummer.

6. Vi anbefaler at du gir kollekten og gaven din med Vipps. Men bankterminalen vil også være i bruk. Kontanter bør unngås, men kan gis i kollektbøssen.

Det vil ikke bli gjennomført «streaming» eller «live-sendinger» fra menigheten i denne perioden.

Det vil heller ikke være åpen kafeteria.

Da gleder vi oss til å møte deg! Og sammen være i tilbedelse og lovprisning, høre Guds ord og dele felleskap.

Hjertelig velkommen

Praktisk informasjon:

Søndagsmøtene som har blitt streamet den siste tiden ligger ute på menighetens Facebook-side og YouTube-kanal.

Link til Facebook:

https://nb-no.facebook.com/troensliv/

Link til YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCmwdKpR8fXZEDHaD_7muEeA

Dere kommer også inn på menighetens YouTube-side ved å velge “video” på menyen øverst på denne siden, og så velge YouTube-kanal. Tidligere søndagsmøter og undervisninger er lagt ut på menighetens Facebook-side og YouTube-kanal.

Les mer ->

Young Praise. Avlyst inntil videre.

Lovsangsteam for barn på Troens Liv. På teamet kan barna få være med på å løfte menigheten i lovsang og tilbedelse. Øvelse: Avlyst inntil videre

Les mer ->

Bibelundervisning. Alle torsdagsundervisninger den siste tiden er ute på Facebook og YouTube.

Vi inviterer alle som ønsker å lære/studere/kjenne/forstå etc mer om bibelen til bibelundervisning.

Les mer ->

Bønn & Lunch. Avlyst inntil videre.

footprint in the sandVelkommen til et herlig bønnefellesskap der vi søker Gud sammen, og har felleslunsj etterpå. Mandager på Troens Liv – Bønn kl 10:00 og Felleslunsj kl 12:30. 

Les mer ->

SAMARBEID: Bli med på Team? Bidra på andre måter?

Vi ønsker at alle som vil, kan være med å bidra med sine gaver og talenter. Er du flink til å inkludere andre? Er du god på organisering? Baking? leke med barna? Er du flink med lyd eller det tekniske? ELLER ANDRE TING? Uansett alder, er det flere områder der du kan få bruke og utvikle dine gaver. Ta gjerne kontakt hvis du vil bidra eller hvis du vil vite mer. troensliv@hotmail.com/ +47  950 77 017.  https://troensliv.no/kontakt-oss/