Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Troens Liv Bibelsenter, misjon og hjelpearbeide

Menighetens misjonsarbeid er til dels eget arbeid, dels at vi støtter en rekke andre misjonstjenester, og også hjelpearbeide.

Misjonsansvarlig: Jarl Valebjørg.

OPPDATERING KOMMER SNART…